หมวดหมู่

2....โปรเจค Arduino พัดลมเปิดปิดอัตโนมัติควบคุมความเร็วตาม ...

Sep 17, 2018· เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น > Arduino uno r3 Vcc > 5V GND > GND Out > Pin 2 แหลงจ่ายไฟ 12v5a > Arduino uno r3 ต่อช่องแจ็ค Arduino uno r3 จอ LCD 1602 > Arduino uno r3 Vcc > 5V GND > GND SCL > A5 SDA > A4


สอนใช้ Arduino เช็คสถานะปุ่มกด (Push Button) หรือสวิตซ์ ...

Sep 15, 2018· ปุ่มกด (Push Button) หรือสวิตซ์ (Switch) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปในหลายๆ โปรเจค เพื่อเชื่อมจุด 2 จุดในวงจรให้ถึงกัน มักใช้เพื่อรับข้อมูลจาก ...


Nattaphol: เซ็นเซอร์เปลวไฟเชื่อมต่อกับ Arduino

Sep 03, 2018· ในบทความนี้เราจะ ติดต่อ Flame Sensor กับ Arduino และเรียนรู้ขั้นตอนทั้งหมดในการสร้าง Fire Alarm System โดยใช้ Arduino และ Flame Sensor โมดูลเซ็นเซอร์เปลวไฟมีโฟโตเดมิสเพื่อตรวจ ...


12เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR

Sep 16, 2018· เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR ARDUINO. 0. ... ๆในการควบคุม LED ตัวเดียว คุณอาจได้เรียนรู้การ อ่าน …


TMP36 Temperature Sensor with NodeMCU –

Mar 10, 2018· จากโค้ดโปรแกรม จากทำการอ่านค่าอนาล็อก 3 ครั้ง ห่างกัน 100 millisecond แล้วหาค่าเฉลี่ย *ในโค้ดจะลบออกด้วย 3 ... Arduino shiftout …


ZX03B แผงวงจรตรวจจับแสงสีน้ำเงินสะท้อน | INEX

ค่าที่อ่านได้ขึ้นกับปัจจัย 3 อย่างคือ – พื้นผิว เฉดสี อัตราการสะท้อนแสงของตัววัตถุ – ระยะห่างจากวัตถุที่ตรวจจับ ปกติ zx03 ทุก ...


บันทึกการเรียนรู้ Arduino

1. Explain. กิจกรรมนี้เราจะได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าจาก Infrared Reflectance Sensor หรือ เซนเซอร์ตรวจจับการสะท้อนกลับของแสง. โมดูลอ่านค่าสะท้อนกลับของแสง ...


งาน arduino (เชนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว)

Aug 19, 2018· รางถ่าน AA 8 ก้อน การต่อวงจร ระหว่าง เซ็นเซอร์เสียง LM393 กับ Arduino UNO LM393 <> UNO +5V <> 5V GND <> GND OUT <> D4 การต่อวงจร ระหว่าง Relay กับ Arduino UNO Relay <> UNO 5V <> 5V GND <> GND IN <> D5 ...


OHMMETER โดยใช้ ARDUINO: 3 ขั้นตอน | 2021

ขั้นตอนที่ 3: แผนภาพการเชื่อมต่อ. วงจรเป็นพื้นฐานอย่างที่คุณจะเห็นด้านล่าง แผนผังวงจรสำหรับโอห์มมิเตอร์โดยใช้ Arduino แสดงอยู่ ...


สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared jukkrit

สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared โพสต์ 11 พ.ย. 2563 23:25 โดยนายจักรกริช อาจแก้ว [ อัปเดต 11 พ.ย. 2563 23:25]


10 โครงการที่น่าสนใจสำหรับ Arduino

เซ็นเซอร์ IR 6 ตัว ... ว่าเสาอากาศ GPS นั้นต้องค้นหาเพื่อให้ได้การอ่าน ... BEAMrobot บน Arduino . ในการสร้างหุ่นยนต์เดินสี่ขาคุณจะต้อง: