หมวดหมู่

ArduinoKorat : Inspired by

เผยแพร่วิดิโอ การใช้งานArduinoเบื้องต้น ไปจนถึงนำมาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน . เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 39 วัน แล้ว ...


เซ็นเซอร์วัดโวลต์วัดกระแส ขายบอร์ด arduino อุปกรณ์ทำ ...

ร้าน Arduino2robot ขายบบอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ เช่น arduino uno, arduino mega2560, arduino nano ราคาถูก เป็นต้น และยังขายอุปกรณ์สำหรับทำหุ่นยนต์(robot)แบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์สำรวจ, โดรน ...


วิธีการควบคุมเครื่องปรับอากาศที่บ้านด้วย Arduino แม้จาก ...

· วิธีการควบคุมเครื่องปรับอากาศที่บ้านด้วย Arduino แม้จากระยะ ...


ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร. สอนการใช้งาน ...

41 Arduino สอนใช้งาน Arduino IR Remote ควบคุมเปิดปิดไฟ LED ผ่านรีโมท 42 Arduino สอนใช้งาน Arduino สื่อสารส่งข้อมูลกันแบบ I2C Arduino 3 บอร์ด 43 สอนตั้งค่า เปลี่ยน รหัส password และ ชื่อ Bluetooth ...


เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ ระยะ 230 ซม IR Infrared Obstacle ...

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ ใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับวัตถุที่เข้าใกล้ในระยะ 2 ซม. 30 ซม มุมกว้าง 35 องศา ระยะสามารถปรับได้ตามที่ต้องการ นิยมใช้ ...


คอร์สสอนใช้งาน Arduino สำหรับ ผู้เริ่มต้น ขาย Arduino ...

23 สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared 24 สอนใช้งาน Arduino ผสมสีหลอดไฟ RGB LED 25 สอนใช้งาน Arduino ควบคุมมอเตอร์ DC หมุนซ้าย หมุนขวา 26 สอนใช้งาน Arduino ควบคุม ...


Quadriplegic Motion Control: 5 ขั้นตอน | 2021

Quadriplegic Motion Control: นี่เป็นโครงการที่เราเสร็จสิ้นสำหรับหลักสูตรเครื่องมือทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ Vanderbilt University จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการจำลอง ...


สอนใช้งาน Arduino วัดอุณหภูมิด้วย Sensor LM35 ขาย ...

สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับสี TCS34725 Color Sensor Development Board Module 3 วันที่ผ่านมา . สอนใช้งาน Arduino ไฟเส้น LED WS2812 5V RGB 3 วันที่ผ่านมา. สอนใช้งาน MHZ14A เซ็นเซอร์ ...


วิธีการสร้างเซ็นเซอร์ระยะทางอุลตร้าโซนิก Arduino …

· วิธีการสร้าง Arduino Distance Sensor แบบง่าย ๆ : นี่เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆเกี่ยวกับวิธีการสร้าง Arduino Distance Distance Sensor ในหน่วยเซนติเมตร คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ ...


การใช้งาน IR Sensor Module เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุสิ่งกีด ...

· เรื่องที่ 5 การใช้งาน IR Sensor Module เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวางกับบอร์ด ...


IoT Weekend: ควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟด้วย LINE Bot ผ่าน ...

· ทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE เข้าไปที่ Tools/Board/ ลองเช็คดูว่า Arduino IDE รองรับการใช้งาน ...


โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามเส้น 2 เซ็นเซอร์ Arduino โรบอทสยาม ...

โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามเส้น 2 เซ็นเซอร์ Arduino หุ่นยนต์และมนุษย์มีหลักการทำงานที่เหมือนกัน คือ หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit) หน่วยประมวลผล (Process ...


สอนการใช้งานบอร์ด Arduino กับ RTC real time clock module ...

RTC real time clock module หรือโมดูลนาฬิกาแบบเรียลไทม์ ใช้เป็นนาฬิกาให้กับบอร์ด Arduino ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การเกษตรใช้เพื่อตั้งเวลารดน้ำต้...


โรบอทสยาม โครงงานหุ่นยนต์ โปรเจคหุ่นยนต์ Arduino: การใช้ ...

· อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ 1. บอร์ด Arduino UNO R3 2. IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module 3. Jumper (F2M) to Male ต่อวงจรดังนี้ IR Sensor <> Arduino UNO VCC <> 5V GND<> GND OUT <> A0


การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นกับ Arduino (การรับค่าจากสวิตซ์)

· วิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุด คือ หลังจากหน้า contact หรือกดปุ่มในครั้งแรก arduino จะรับสัญญาณการกดปุ่มได้ แต่มันยังไม่แน่ใจว่า สวิตซ์โดนกดจริงหรือ ...


สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared jukkrit

สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared โพสต์ 11 พ.ย. 2563 23:25 โดยนายจักรกริช อาจแก้ว [ อัปเดต 11 พ.ย. 2563 23:25]


33 Arduino สอนใช้งาน Arduino วัดระยะทางด้วย เซ็นเซอร์วัด ...

สอนใช้งาน Arduino วัดระยะทางด้วย เซ็นเซอร์วัดระยะทาง Ultrasonic Module HCSR04เซนเซอร์วัดระยะทางด้วย Ultrasonic ใช้หลักการ ส่งคลื่นเสียงความถี่ต่ำ Ult...