หมวดหมู่

ประเทศจีนเซ็นเซอร์ความร้อนอินฟราเรดความแม่นยำสูง ...

คำอธิบายทั่วไปเซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์อินฟราเรด STP9CF55H สำหรับการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสเป็นเซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์ที่มีแรงดันสัญญาณเอาต์พุตเป็น ...


IR Camera | KinectAsia

Posts about IR Camera written by KinectAsia ก อนเร มทำการพ ฒนาซอฟต แวร เพ อใช งาน Kinect น น มาเร มทำความร จ กพ นฐานต างๆของ Kinect ก นก อน เร มท ต ว SDK ท ทาง Microsoft แจกให ด เวลอปเปอร เอาไปใช น น ...


IR Pyrometer คืออะไร?

IR Pyrometer ค ออะไร? IR pyrometer เป นอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท สามารถว ดอ ณหภ ม ได จากระยะไกล พวกม นทำงานโดยใช แสงอ นฟราเรดและสามารถตรวจจ บพล งงานความร อนโดยไม ต องส ...


Thermopile Infrared Sensor, Thermopile Infrared Sensor Module, …

Shanghai Sunshine Technologies Co. , Ltd. ผล ตภ ณฑ หล ก ได แก Thermopile Infrared Sensor, Thermopile Infrared Sensor Module, NDIR Gas Sensor เป นต น ส นค าเด น Sunshine Technologies Corporation เป น บร ษ ท ก งน ยายระด บโลกท เช ยวชาญด านเซ นเซอร อ นฟราเรด ...


Photoplethysmography (IR Heart Rate Monitor): 5 ขั้นตอน …

Photoplethysmography (การตรวจสอบอ ตราการเต นของห วใจ IR): เอกสารน สอนว ธ การสร างการตรวจสอบอ ตราการเต นของห วใจอย างง ายโดยใช Photoplethysmography พร อม IR phototransistor ผ านการด ดซ บกา ...


อาร์เรย์เซนเซอร์

ก อาร์เรย์เซ็นเซอร์ คือกลุ่มของเซ็นเซอร์ซึ่งโดยปกติจะใช้ในรูปแบบเรขาคณิตบางอย่างใช้สำหรับรวบรวมและประมวลผลสัญญาณ ...


Gy Amg8833 Ir 8x8โมดูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอาร์เรย์…

Gy Amg8833 Ir 8x8โมดูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอาร์เรย์เครื่องตรวจจับความร้อนระบบอินฟราเรด , Find Complete Details about Gy Amg8833 Ir 8x8โมดูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอาร์เรย์เครื่อง ...


IR Infrared Array – เอสทูอินโนเวชั่น

ถ่ายภาพความร้อน ด้วย GridEYE AMG8853 Infrared Image Sensor. เทคโนโลยีการที่ภาพความร้อน แต่ GridEYE AMG8853 เป็นเซ็นเซอร์ ตรวจจับอุณหภูมิ จากพานาโซนิค สามารถ ...


เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Thermal IR Sensors AMG8833 IR 8X8 – …

รายละเอ ยดเพ มเต ม เซนเซอร ว ดอ ณหภ ม Thermal IR Sensors AMG8833 IR 8X8 เซ นเซอร กล องอ นฟราเรด AMG8833 เป นอาร เรย เซ นเซอร ความร อนอ นฟราเรด 8×8 สำหร บเช …


Watertight Infrared Proximity Switch LED สีแดงเซ็นเซอร์…

Watertight Infrared Proximity Switch LED ส แดงเซ นเซอร ตรวจจ บสถานะการทำงาน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สวิทช์ความใกล้ชิดอุปนัย (30)


เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Thermal IR Sensors AMG8833 IR 8X8 – …

รายละเอ ยดเพ มเต ม เซนเซอร ว ดอ ณหภ ม Thermal IR Sensors AMG8833 IR 8X8 เซ นเซอร กล องอ นฟราเรด AMG8833 เป นอาร เรย เซ นเซอร ความร อนอ นฟราเรด 8×8 สำหร บเช อมต อก บไมโครคอนโทรลเล ...


ENCODE720P MVSD454 นักศึกษาหญิงที่ตกลงไปในสบู่ด้านล่างของอา…

หน าหล ก » ส อลามกท ถ กเซ นเซอร » ENCODE720P MVSD454 น กศ กษาหญ งท ตกลงไปในสบ ด านล างของอานด บฉ นถ กบ งค บให ทำกายภาพบำบ ดโดยคร ประจำช นท ฉ นเกล ยดความตายและแม แต ช ...Arduino Five Sensor PID Line Following Robot โรบอทสยาม …

28/10/2016· Arduino Five Sensor PID Line Following Robot อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ. 1. 2WD Smart Robot Car Chassis Kits. 2. Arduino UNO R3 Made in italy. 3. Arduino Sensor Shield 4. IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module 5 ชิ้น. 5.


โมดูลกล้องอาร์เรย์ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ช็อตและความ ...

ค ณภาพส ง โมด ลกล องอาร เรย ขนาดใหญ ขนาดใหญ ช อตและความต านทานการส นสะเท อนส ง มม. × มม. × มม จากประเทศจ น, ช นนำของจ น โมด ลกล องถ ายภาพความร อนแกน ...


Vl53l1x เซ็นเซอร์วัดระยะทางด้วยเลเซอร์โมดูลวัดระยะทาง ...

ค้นหาสินค้า เปรียบเทียบราคา สินค้าขายดี สินค้ามาแรง Vl53l1x เซ็นเซอร์วัดระยะทางด้วยเลเซอร์โมดูลวัดระยะทาง ToF 4 ซม.4 ม OEM อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับ ...


เซ็นเซอร์อุณหภูมิอินฟราเรดความแม่นยำสูง

AMG8833 IR 8*8 MLX90640 32*24โมด ลเซ นเซอร อ ณหภ ม อาร เรย เคร องตรวจจ บความ ร อน8X8 32X24เซ นเซอร กล องอ นฟราเรด ... ในการร บร ความผ นผวนของอ ณหภ ม ทำให เซ ...


จัดส่งฟรีกล้องวงจรปิด1/3 CMOS 600TVL 6อาร์เรย์IR L Eds …

จัดส่งฟรีกล้องวงจรปิด1/3 cmos 600tvl 6อาร์เรย์ir leds 6มิลลิเมตรเลนส์รักษาความปลอดภัยกันน้ำกลางแจ้งirกล้องเซ็นเซอร์ภาพ:...


GridEYE Infrared Array Sensors Panasonic | Mouser

Panasonic GridEYE® Infrared Array Sensors are surface mountable and feature 64 thermopile elements in an 8x8 grid format that detect absolute temperatures by infrared radiation. GridEYE is able to provide thermal images by measuring actual temperature and temperature gradients.