หมวดหมู่

ทรัพยากรการสอบเทียบ Micro Precision Calibration

มวล: การวัดปริมาณของสสารที่มีอยู่ในร่างกาย. ความหนาแน่นของมวล: มวลต่อหน่วยปริมาตร


ทสรช ปีการศึกษา 2560 – โครงงานสมองกลฝังตัว

BC80 โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ ราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี. Posted on May 30, 2018 by bfuser23 Posted in ทสรช ปี ...


ฟิสิกส์ราชมงคล

ผลของการส่งผ่านโมเมนตัมทำให้อะตอมทั้งหมดในวงแหวนประพฤติที่ทำให้เกิดการไหล ที่ไม่มีแรงต้าน ทีมวิจัยที่ NIST ได้ทำให้เกิด ...


tummini

ตัวสับเปลี่ยนเป็นกลไกที่ใช้ในการสลับอินพุทของมอเตอร์ AC และ DC เพื่อให้กระแสที่ไหลในขดลวดในโรเตอร์ไหลทางเดียวตลอดเวลาในระหว่างการหมุน ...


เลือดออกทางสูติกรรม: สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา

สาเหตุของการตกเลือดทางสูติกรรม. สาเหตุของการเกิดเลือดออกในระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตรถือว่าออกก่อนวัยอันควรตามปกติและอยู่ในระดับ ...


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: เซนเซอร์สัมผัส

· เซนเซอร์สัมผัสเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนการสัมผัส ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผิวหนังรับความรู้สึกของหุ่นยนต์ โดย ...


เครื่องวัดอุณหภูมิ SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.

มีหลายประเภทขององค์ประกอบของอุณหภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดอุณหภูมิของกระบวนการ ประเภทนี้แบ่งออกเป็นองค์ประกอบอุณหภูมิเชิงกล ...


Flow cytometry ประวัติศาสตร์ …

Flow cytometry (FC) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจจับและวัดลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของประชากรของเซลล์หรืออนุภาค [1] …


ซิลิคอน ประวัติศาสตร์ การค้นพบและสารกึ่งตัวนำซิลิกอน

ซิลิกอนเป็นธาตุเคมีที่มีสัญลักษณ์ ศรีและเลขอะตอม 14 มันเป็นเรื่องยากที่เปราะผลึกของแข็งที่มีความมันวาวโลหะสีฟ้าเทาและเป็นtetravalent กึ่งโลหะ ...


ปรอท (ธาตุ) คุณสมบัติ …

การใช้งานในอดีตจำนวนมากใช้คุณสมบัติทางกายภาพที่แปลกประหลาดของปรอทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นของเหลวหนาแน่นและโลหะเหลว ...