หมวดหมู่

การตรวจสอบผู้ป่วยอุปกรณ์การแพทย์เซ็นเซอร์ ...

ค ณภาพส ง การตรวจสอบผ ป วยอ ปกรณ การแพทย เซ นเซอร คาร บอนไดออกไซด Philips M1920A Line Line Set Microsteam Etco2 เซ นเซอร ว สด ส นเปล อง จากประเทศจ น, ช นนำของจ น โรงพยาบาลอ ปกรณ ...


CO2 Mainstream Etco2 Sensor Argon Connector สำหรับ Comen …

ค ณภาพส ง CO2 Mainstream Etco2 Sensor Argon Connector สำหร บ Comen Monitor จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร Etco2 กระแสหล ก CO2 ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด เซ นเซอร Etco2 กระแสหล กมอน เต ...


ETCO2 สิ่งบ่งชี้ที่ตรวจสอบ นิทรรศการ Shenzhen Pray …

5/11/2020· ETCO2 ตรวจสอบข อบ งช Shenzhen PrayMed Technology Co. , Ltd โทรศ พท : 8613628665403 Email:sales04 แอพ Whats: +8613628665403 Skype:sales04 เพ ม:301308, 3F, อาคาร 4, Tonglixing Industrial, Lanzhu East Road, ช มชน Zhukeng, ถนนหลงเท ยน, เขตผ งซาน, 51800 เซ น ...


การตรวจสอบผู้ป่วย Mainstream EtCO2 Sensor …

ค ณภาพส ง การตรวจสอบผ ป วย Mainstream EtCO2 Sensor สำหร บเคร องช วยหายใจ จากประเทศจ น, ช นนำของจ น การตรวจสอบผ ป วย Mainstream EtCO2 Sensor ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด 50ml / …


การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแม่นย า ...

ม ค า Endtidal CO2 เฉล ยอย ท mmHg (SD +/ ; CI: ; range: 1482) และ ผ ป วยจะถ กการจ ดกล มตามระด บ Endtidal CO2 เป นแบบ ระด บท ม ความร นแรง(ค า Endtidal


co2 cannula etco2 สำหรับโรงพยาบาล

มองหา co2 cannula etco2 ใน เพ อให งานทางการแพทย ง ายข นและปลอดภ ยย งข น ร บ co2 cannula etco2 ใหม ในราคาประหย ดมากมาย หมวดหม


โมดูลตรวจสอบผู้ป่วย End Tidal CO2 OEM RS232 TTL Interface

ค ณภาพส ง โมด ลตรวจสอบผ ป วย End Tidal CO2 OEM RS232 TTL Interface จากประเทศจ น, ช นนำของจ น โมด ลตรวจสอบผ ป วย End Tidal CO2 ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด โมด ลตรวจสอบผ ป วยอ น ...


CO2 Monitor 99BPM Capnography แคปโนมิเตอร์ไร้สาย CA60

ค ณภาพส ง CO2 Monitor 99BPM Capnography แคปโนม เตอร ไร สาย CA60 จากประเทศจ น, ช นนำของจ น อ ปกรณ ทางการแพทย ตลาดส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด อ ปกรณ ทางการแพทย ...


เซนเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์หลัก EtCO2 OEM Compatible …

ค ณภาพส ง เซนเซอร คาร บอนไดออกไซด หล ก EtCO2 OEM Compatible Capnostat5 จากประเทศจ น, ช นนำของจ น ตรวจสอบช นส วนซ อมช นส วนทางการแพทย ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด ...


ขั้วต่อ 8 พิน Sidestream เซ็นเซอร์ ETCO2 โมดูล CO2 LH800

ค ณภาพส ง ข วต อ 8 พ น Sidestream เซ นเซอร ETCO2 โมด ล CO2 LH800 จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร Sidestream ETCO2 ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด ข วต อ 8 พ น ...


ทารกเด็กผู้ใหญ่ภายนอกเซ็นเซอร์ Loflo Sidestream Co2 …

ค ณภาพส ง ทารกเด กผ ใหญ ภายนอกเซ นเซอร Loflo Sidestream Co2 เซ นเซอร Etco2 กระแสหล ก จากประเทศจ น, ช นนำของจ น ภายนอก Loflo Sidestream Co2 Sensor ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด ผ ...


Etco2 Sensor NDIR OEM CO2ดิจิตอลเซนเซอร์โมดูล CO2 …

Etco2 Sensor NDIR OEM CO2ด จ ตอลเซนเซอร โมด ล CO2 Sensor/Incubator,ห องปฏ บ ต การ,ซ อจากผ ขายในจ นและท วโลก เพล ดเพล นก บการจ ดส งฟร การลดราคาในเวลาจำก ด การส งค นท ง ายดาย และการค ...


OEM RS232 อินเทอร์เฟซ Veterinary Animal ใช้ภายนอก …

ค ณภาพส ง OEM RS232 อ นเทอร เฟซ Veterinary Animal ใช ภายนอก Mainstream Endtidal CO2 ETCO2 Sensor โมด ลสำหร บผ ป วย จากประเทศจ น, ช นนำของจ น ...


Medical equipment sidestream EtCO2 Sensor is designed for monitor, carbon …

ค ณภาพส ง Medical equipment sidestream EtCO2 Sensor is designed for monitor, carbon dioxide sensor จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร Etco2 กระแสหล ก ...


ภายนอก Sidestream End Tidal CO2 ETCO2 โมดูล 5V DC 3150bpm

ค ณภาพส ง ภายนอก Sidestream End Tidal CO2 ETCO2 โมด ล 5V DC 3150bpm จากประเทศจ น, ช นนำของจ น โมด ล CO2 ETCO2 5V DC ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพ ...


อุปกรณ์ทางการแพทย์ Nihon Kohden Mainstream EtCO2 Sensor

อ ปกรณ ทางการแพทย Mainstream Nihon Kohden EtCO2 Sensor, sensor co2 แบบจำลองน เป นโมด ล CO2 แบบ endtidal ท ม เสถ ยรภาพและเช อถ อได โดยม ความสมบ รณ ส งโดยใช เ


Mainstrea Capnograph CO2 SENSOR Compatible with Philips …

ค ณภาพส ง Mainstrea Capnograph CO2 SENSOR Compatible with Philips monitor with et CO2 Sensor จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร Etco2 กระแสหล ก ส นค า ...


Nihon Kohden Carbon Dioxide CO2 Mainstream ETCO2 Sensor

เซ็นเซอร์กระแสหล กท เข าก นได ก บคาร บอนไดออกไซด CO2 เซ นเซอร ETCO2 อ ปกรณ / โมด ล: น ฮอนโคเด น คล งส นค า: 10 การประก น: 90 ว น แสงส ง: เซ นเซอร ...


ทารกเด็กผู้ใหญ่ภายนอกเซ็นเซอร์ Loflo Sidestream Co2 เซ็นเซอร์ Etco2 ...

ค ณภาพส ง ทารกเด กผ ใหญ ภายนอกเซ นเซอร Loflo Sidestream Co2 เซ นเซอร Etco2 กระแสหล ก จากประเทศจ น, ช นนำของจ น ภายนอก Loflo Sidestream Co2 Sensor ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด ผ ...


Etco2 Sidestream Motoring อุปกรณ์เสริมจมูก Co2…

Etco2 Sidestream Motoring อ ปกรณ เสร มจม ก Co2สายการส มต วอย าง , Find Complete Details about Etco2 Sidestream Motoring อ ปกรณ เสร มจม ก Co2สายการส มต วอย าง,จม กco2ส มต วอย างสาย,Etco2,ส มต วอย างสาย from Other Medical Comsumables Supplier ...