หมวดหมู่

โปรเจควัดระยะทางด้วย Ultrsonic Sensor

20180806· การวัดระยะทาง เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการทดลองนี้ก็คือ HCSR04 เป็นเซ็นเซอร์คุณภาพดี ราคาก็ถูก หลักการทำงาน การทำงานของเจ้า HCSR04 ก็คือมันจะส่งสัญญาณ ...


ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร. สอนการใช้งาน ...

41 Arduino สอนใช้งาน Arduino IR Remote ควบคุมเปิดปิดไฟ LED ผ่านรีโมท 42 Arduino สอนใช้งาน Arduino สื่อสารส่งข้อมูลกันแบบ I2C Arduino 3 บอร์ด 43 สอนตั้งค่า เปลี่ยน รหัส password และ ชื่อ Bluetooth ...


หลักการทำงานของเซนเซอร์วัดความเข้มเเสง PROJECT Phy ...

หลักการทำงานของเซนเซอร์วัดความเข้มเเสง. หลักการทำงานของเซนเซอร์วัดความเข้มแสง. เซ็นเซอร์แสง (Optical Sensor) คืออุปกรณ์ ...


สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared ขาย ...

สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared บทความนี้จะสอนใช้งาน Arduino uno r3 เชื่อมต่อ Sensor IR Infrared ตรวจจับสิ่งกีดขวาง ตรวจจับวัตถุข้...


โรบอทสยาม โครงงานหุ่นยนต์ โปรเจคหุ่นยนต์ Arduino: การใช้ ...

อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ 1. Arduino UNO R3 Made in italy 2. Ultrasonic Sensor HCSR04 3. Jumper (F2F) cable wire 40pcs 10cm F...


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ใช้สำหรับตรวจจับความ ...

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR Motion Sensor HCSR501 ตรวจจับความเคลื่อนไหวจากความร้อน ผ่าน motion sensorแล้วส่งค่าสัญญามีไฟออกมา


Arduino คืออะไร

Arduino กับการใช้งาน Serial Monitor Serial Monitor คือ ส่วนหนึ่งของโปรแกรม Arduino IDE สามารถใช้งานได้ 2 อย่าง คือ แสดงผลลัพธ์จากบอร์ด Arduino ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้ แล้วส่ง ...


12เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR

20180916· 0. เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อก Analog Arduino ใช้เซนเซอร์ IR. การวัดความเร็ว / รอบต่อนาทีของยานพาหนะหรือมอเตอร์เป็นโครงการที่น่าสนใจ ...


NodeMCU สอน Arduino NodeMCU ESP8266 อย่างย่อ …

30 สอนใช้งาน NodeMCU ESP8266 เชื่อมต่อ ส่งข้อมูลกับ Arduino แบบ I2C 31 สอนใช้ ... โดยเฉพาะจาก ที่เป็นผู้ผลิตและออกแบบ …


เซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม somyongregina

การใช้ Arduino วัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT11. เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียล และองศาฟาเรนไฮ ยังสามารถวัดความชื้นได้อีกด้วย มี ...


ประดิษฐ์หุ่นยนต์ส่งเอกสารด้วย Arduino

20190713· โมดูลเซ็นเซอร์ ... Arduino UNO R3 – Made in italy 3. IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module จำนวน 2 ชิ้น 4. Motor Drive Module L298N 5. สาย Jumper to Male ยาว 20cm. 6. สาย Jumper Male to Male ยาว 20cm. 7. รางถ่านแบบ 18650 ใส่ถ่าน 2 ก้อน 8. แบตเตอรี่ ...